top of page

Acerca de

TRUE YOU
-slipping through your fingers or conciously letting go?

Hitta hem, tillåt dig själv att känna och eller helt enkelt landa i dig själv. 

Hitta hem, tillåt dig själv att känna och eller helt enkelt landa i dig själv. 

Ibland behöver vi alla hjälp att navigera, våga gå djupare och få stöd att höra vår egen röst igen. Våga blicka djupare inåt, hitta eller återupptäcka vår riktning och må bättre. Eller kanske bara en autentisk vägledning framåt med hållbara verktyg för att prioritera sitt eget välmående. Så att du kan landa där du vill, och bör, vara.

— COACHING —

Vad vill du och vad hindrar dig på vägen? Min förhoppning är att skapa ett coachande space för att känna inåt, bli hörd och lyssnad på och utmana nuvarande tankemönster. Framför allt känna kraften igen och återupptäcka ditt eget sanna jag, och skapa djupare känsla av klarhet och en inre säkerhet.

— BREATHWORK —

Med hjälp av Breathwork tillåter vi oss själva att gå bortom vårt analytiska sinne och skapa kontakt med undermedvetna och nå delar djupt inom oss. Breathwork kommer att hjälpa dig att släppa stress, oro, ångest, trauman och skapa klarhet och komma hem till dig.

— REIKI—

Reiki hjälper oss att lugna kroppens nervsystem, och balansera vår egen energi och stimulera en mycket djup avslappning. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och rent fysiskt så ökar oxytocin vilket är kroppens eget lyckohormon. Att tillåta oss själva att släppa kontrollen och låta kroppen läka - det är en av de finaste saker vi kan ge oss själva.

— SJÄLVSTUDIER—

Mellan sessionerna kommer vi jobba med individuella uppgifter i form av frågeställningar, skrivövningar, rutiner/ritualer med syfte att fördjupa och eventuellt utmana/bryta gamla mönster. Det kan vara ett sätt att hitta ett sammanhang, sin egen röst, sanning eller en konkret väg framåt.

— INTEGRATION —

Integration, eller en medveten paus, är en lika viktig de som själva arbetet där vi tillåter oss och vårt nervsystem att kalibrera och återhämta sig.  

sammantaget är syftet att landa i the True You

 


 

INVESTERING  |  FEM ALT ÅTTA VECKOR 

Coaching, Breathwork eller Reiki samt uppgifter däremellan. (I sessionerna för Breathwork och Reiki finns även rum för inledande och avslutande samtal)

Online via Zoom, på Östermalm/Stockholm eller på Lidingö

5 800 kr   |     10 900 kr     

VECKA 1, 2, 4 & 5  | 75 MINUTER

Coaching, Breathwork eller Reiki. Vi stämmer av dagen innan vad som känns mest rätt för dig. 

VECKA 3  |  FÖRDJUPNING

Integration & Fördjupning. Vi kommer inte att ses live/online denna vecka, utan detta är en vecka som jag uppmuntrar till att fortsätta fördjupa i uppgifter och/eller ta en paus och låta kroppen integrera och reflektera - vilket är lika viktigt som den aktiva delen av arbetet. 

__________________________________________________________________________________

 

Veckorna behöver ej vara i följd men jag uppmuntrar att boka en stående tid, det underlättar din planering och tid att ta tillvara på ditt inre arbete. Jag finns tillgänglig via mail under hela resans gång, men det är helt frivilligt att dela och på ditt initiativ. 

Apply here

Apply here and see if we are a match to work together

Thanks for submitting!
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page