top of page

Terms & Conditions
-RETREAT-

Följande allmänna villkor gäller retreat som anordnas av Shape Your Vibe 2023 om inget annat kommit överens om. 

Allmänna Villkor

RETREAT 20-23 april 2023

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap hos Shape Your Vibe AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Retreaten inkluderar boende, klasser och mat under de datum du bokat.

2. Återbetalningsskyldighet

Under förutsättning att retreaten inte påbörjats har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för retreaten. Inom 2 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Shape Your Vibe AB om att denne ångrat sitt köp. Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för retreaten tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då meddelandet om att kunden ångrat sig kom.

Efter 2 dagar, då ångerfristen löpt ut, betalas inte depositionsavgiften på 1500 kr tillbaka om kunden ångrar sig. Fram till 1 mars betalas resterande del av betalningen tillbaka (ej dep.avg om 1500 kr).

Då detta är en resa med hotellnätter gäller alltså inte distansavtalslagen.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

 3. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de kan delta i aktiviteterna under retreaten.

 4. Förlorad plats vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden förlora sin plats på retreat.

 5. Betalningsplan

Vid bokning erlägger kunden en deposition på 1500 kr. Resterande belopp betalas senast 1 mars 2023 . 

Kund har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Shape Your Vibes konto.

Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Shape Your Vibe AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

6. E-handel

För att kunden ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

7. Avbokning vid särskilda omständigheter

Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan delta på retreaten bör meddela oss via email (kia@shapeyourvibe.com) så snart dessa omständigheter framkommit.

Särskilda omständigheter inkluderar exempelvis men inte uteslutande:

Sjukdom / skada: Läkarintyg

Graviditet: Inget intyg krävs

Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt

Om mailet inkommer tidigare än tio dagar innan retreaten påbörjats får kunden tillbaka allt utom depositionsavgiften. För att få tillbaka även depositionen ombeds kunden att kontakta sitt försäkringsbolag.

Om mailet inkommer senare än tio dagar innan retreaten påbörjats ombeds kunden att kontakta sitt försäkringsbolag för att få tillbaka totalbeloppet (deposition och resterande betalning).

8. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Shape Your Vibe AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.

Shape Your Vibe AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

 9. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Shape Your Vibe AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

 

10. Praktiska ändringar

Shape Your Vibe AB förbehåller sig rätten att ändra tidsscheman och antal pass/retreat.

11. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen.  Shape Your Vibe AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund.

12. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Shape Your Vibe AB.

13. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

14. Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

bottom of page